Miscellanious trade-beads

Här ser ni varför man kan bli beroende. Fröjd för ögat. Blandad kompott av pärlor daterade till senare delen av 1700 till 1900.