Feather bead, festoon, combed bead

Den mest kända är den mörkröda med ett fjädermönster i vitt och blått. Varierar i form och storlek; ovala, cylinderformade, runda och fyrkantiga. Namnet härrör från dess dekoration som liknas vid fjädrar. 1850 till nutid.