Lamp Wound Beads

Från toppen till höger räknat är:

1. French Ambassador Bead.
Oklart var namnet kommer från. Många av dessa pärlor som finns tillgängliga idag tros vara kopior från 1980 av en nu avliden tillverkare från Tjeckien.
Senare delen av 1800 till tidigt 1900-tal.

2-3. Lewis & Clark Bead.
En missuppfattning gäller denna pärla som förknippats med "Lewis & Clark". Den skapades årtionden efter deras expedition och hade således inget som helst med dessa gentlemän att göra. Man vet vilka pärlor de förde med sig. Se bild.
Senare delen av 1800 till tidigt 1900-tal.

4. Crystal French Ambassador. Fur Trade Related.
Denna har dokumenterats genom arkeologiska utgrävningar: http://www.northwestjournal.ca/beads.html.
Senare delen av 1700 till tidigt 1900-tal.