Bohemian porcelain beads

Namnet är missvisande då det inte är porslin utan glas. 1700/1800 till ?