Scandinavian Mountain Men

Menu

Scandinavian Mountain Men
Recommended reading
Primitive Rendezvous
Contact
Scandinavian Fur Traders
Grade the trade
Gallery
Getting started
News (0)
Articles (65)
Calendar
Journals
Members

Related

Links
Email a friend
Vote
Create your indian name
Find injun

Articles / Grunden! Att göra upp eld (info added!)

Published: 2018-05-24
Category: How To / Instructions

Article: GRUNDEN! En artikel om att göra upp eld,
Author: Sebastian "Char" Scheler.
Format: PDF.
Size: 179 KB.
Language: Swedish.
Link to article from 2007: GRUNDEN! En artikel om att göra upp eld.


Added info:
(2018-05-24) Engelskans "tinder" beskrivs i artikeln som "tändvirke" vilket är felaktigt. Tinder=gnistfångare. Detta kan framställas av en mängd olika material och metoder. Fnösketicka, textil och murket trä är några exempel på bra material att utgå från.

Metoden att framställa "char cloth" från textil i en plåtburk som beskrivs i artikeln saknar historisk grund. Det som ligger närmast kallades bland annat "sköre" på svenska. Följande film demonstrerar hur detta framställdes. Metoden fungerar även utmärkt på t.ex torrt murket trä.


"Sköret tillagas sålunda. Väl torkade linnelappar, klippta af en gammal .. skjorta, tändas öfver brasan, och öfver hvar och en lapp lägges skyndsamt en tegelsten, som kväfver lågan, så att linnet endast blir halfbrändt." -SAOB

Metoden att göra upp eld demonstreras här av Mike.

© Copyright 2006-2020 | 7697357+ pageviews since start 2006 | Sign in